6
feb

TIME OUT tegen PESTEN – Vlaamse week tegen pesten

Sport is TOP! Iedere week leven ontelbare jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd. Doe mee en maak je sportorganisatie pestvrij!

Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand met de bedoeling die persoon fysieke of emotionele schade toe te brengen. Een recent onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de georganiseerde sport geeft aan dat 11% van de sporters als minderjarige weleens het slachtoffer is geweest van pestgedrag.

Bij een pestgeval zijn pester, gepeste, meelopers, verdedigers en neutrale omstanders betrokken. Er bestaat geen eenduidige oorzaak waarom kinderen pestgedrag vertonen. Kinderen die herhaaldelijk worden gepest, zijn gemiddeld fysiek zwakker, kunnen zich niet goed verdedigen, hebben weinig vrienden en voelen zich daardoor erg eenzaam.

De gevolgen van pestgedrag zijn vaak traumatisch voor de gepeste kinderen. Mogelijke symptomen zijn neerslachtigheid, gedaalde trainingsmotivatie, verminderde sportprestaties of zelfs het opgeven van de sportbeoefening om pestgedrag te vermijden.

Deze week is het de Vlaamse Week tegen pesten!

Van 2 tot 9 februari  2018 is er opnieuw de Vlaamse Week tegen Pesten. Dit is een actie van het netwerk ‘kies kleur tegen pesten’. We doen dit jaar als sportsector massaal mee met de STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor alle kinderen en jongeren in alle sectoren). STIP staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier stippen op je hand. Deze staan voor:

  1. 1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
  2. 2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
  3. 3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
  4. 4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

De Vlaamse sportsector zet volop in op het creëren van een pestvrij klimaat in de Vlaamse clubs.  Ook als Asterix AVO ondersteunen we dit initiatief.